Provincie Namen Logo
La province de Namur, au coeur de votre quotidien
Provinciaal Domein van
Chevetogne
De tuin der passies
inhoud  |  toegankelijkheid   |  lage resolutie  |  hoog contrast  |  tekst alleen
onthaal  |  praktische info  |  contact  |  plan van de site  |   FR  .  NL 
partners  |  pers ruimte  |  bibliotheek  |  links
Le bout du Monde
foto: V. Matthys © Provinciaal Domein van Chevetogne

Welkom in Chevetogne

Het Provinciaal domein van Chevetogne nestelt zich, te midden van mooie groene dalen, juist aan de grens met de Ardennen.

Het park, dat sinds meer dan 30 jaar open is voor het publiek, strekt zich uit over meer dan 600 ha van prachtige en heel diverse landschappen en stelt voortaan nieuwe activiteiten voor. Het Domein beantwoordt aan de verwachtingen van de hele familie met zijn gezellige plekjes, wandelpaden doorheen bos en tuinen, sportterreinen, fabelachtige en grandioze speelpleinen. In het park is alles voor het welzijn uitgedacht.

De recente restauratie van de site zal zowel de liefhebbers van natuur en cultuur tevreden stellen alsook zij die te midden van een prachtige omgeving aan sport willen doen en, vanzelfsprekend, ook de kinderen die ruimte nodig hebben en verlangen naar een verbeeldingswereld.

De filosofie van het park

door Bruno Belvaux, directeur van het Provinciaal Domein van Chevetogne


Het Domein is altijd trouw gebleven aan de motivaties van het jaar 69 waarin het geopend werd en voor de 10 komende jaren streeft het ernaar een publiek voorbeeld te worden van ontwikkeling op de volgende gebieden:

  • cultureel
  • ecologisch
  • sociaal en democratisch
  • economisch


Cultuur/ zin

Op cultureel gebied is het domein een alternatief van openbare dienst voor consumptiegenoegen. Tegenover het overheersende model stelt het een actieve houding voor, zonder het winstbejag als hoofddoel maar bedacht op de intellectuele en fysische ontplooiing van iedere bezoeker. In de plaats van het wijd verspreide "idioot consumeren" stelt het een "levenskeuze" voor bestaande uit tuinen, architecturen, actieve speelpleinen en plekken die de verbeeldingskracht en de aankondiging van een betere wereld ontwikkelen. Het Domein streeft er vooral naar een gunstige omgeving te scheppen waarin de ontwikkeling van een nieuwe maatschappij mogelijk wordt.

Ecologisch

Dankzij zijn veld van fotovoltaïeke pannelen, zijn energiebesparende windmolen en zijn “passief”huis, met een propere energieproductie die 50 % van de behoeften dekt is het domein van Chevetogne 30 jaar vooruit op de Kyoto doelstellingen. Het kondigt een nieuwe maatschappij aan gegrond op een verantwoordelijk beheer van de natuurlijke rijkdommen. Het is de materialisatie van een nieuw sociaal contract. Het aspect "duurzame ontwikkeling" vindt men ook terug in de architectuur en de manier waarop het park is ingericht: men vindt overal het begrip van "collectieve ruimte" terug waarop een harmonische maatschappij zich steunt.

Sociaal en democratisch

Het culturele "model" van Chevetogne is sociaal en democratisch. Het richt zich tot een "bewuste", "verantwoordelijke", "vrije" en “zelfbeschikkende" mens en geeft hem de middelen voor een andere wording dan de levenswijze opgelegd door de consumptiemaatschappij. Alles wordt in het werk gesteld opdat het individu, de familie, de ondernemingen, de gemeenten, de sociale groepen in het Domein nieuwe werkingswijzen kunnen ontdekken die een gemengde, interculturele en intergenerationele maatschappij respecteren.

Economisch

Gezien vanuit een economisch standpunt ziet het Domein van Chevetogne zichzelf als een onmisbare operateur voor de ontwikkeling van de streek. Hoewel het zich niet opstelt als concurrent tegenover andere toeristieke ondernemingen van het Hinterland, trekt het Domein jaarlijks toch 500 000 bezoekers aan met de financiële – positieve- gevolgen ervan. Op Waals gebied streeft het Domein ernaar om ‘HET’ referentiepark te worden voor de massa-evenementen met meer dan 20 000 deelnemers waarvoor het over een onvergelijkbare infrastructuur beschikt : speelpleinen, restaurants, parkings, … Alhoewel de voornaamste infrastructuren publiek zijn, ontwikkelt het Domein een model van gemengde economie op gebied van Horeca, Event, tentoonstellingen en de handel dat elk jaar voor nieuwe jobs zorgt.

Vertrouwelijkheid van de info
(c) Chevetogne 2009
bovenkant van de pagina
design en ontwikkeling : ooneo []
Laatste bijwerking : 20-11-2014 08:44